Informacja

Informujemy, że w dniu 13. kwietnia 2023 roku odbyło się zebranie wiejskie Sołectwa Trzcianka.

Na zebraniu dokonano wyboru sołtysa Sołectwa Trzcianka oraz członków rady sołeckiej Sołectwa Trzcianka.

Na sołtysa Sołectwa Trzcianka zgłoszono następujących kandydatów: Piotr Woś, Ewelina Siekierska. Piotr Woś otrzymał 26 głosów, Ewelina Siekierska 10 głosów. W związku z tym, że Piotr Woś otrzymał zwykłą większość głosów – został wybrany sołtysem Sołectwa Trzcianka.

Natomiast na członków rady sołeckiej Sołectwa Trzcianka zostali wybrani: Sylwia Durma, Ilona Woś, Ireneusz Domagała.

Panu sołtysowi i członkom rady sołeckiej serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz Sołectwa Trzcianka.

Comments are closed.