Informacja

Informujemy, że w dniu 17. kwietnia 2023 roku odbyło się zebranie wiejskie Sołectwa Mucharzew.

Na zebraniu dokonano wyboru sołtysa Sołectwa Mucharzew oraz członków rady sołeckiej Sołectwa Mucharzew.
Na sołtysa Sołectwa Mucharzew zgłoszono następujących kandydatów: Jacek Baszak, Łukasz Wielgus. Jacek Baszak otrzymał 41 głosów, Łukasz Wielgus 9 głosów. W związku z tym, że Jacek Baszak otrzymał zwykłą większość głosów – został wybrany sołtysem Sołectwa Mucharzew.
Natomiast na członków rady sołeckiej Sołectwa Mucharzew zostali wybrani: Marian Jońca, Jarosław Zieliński, Rafał Biśtyga.
Panu sołtysowi i członkom rady sołeckiej serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz Sołectwa Mucharzew.

Comments are closed.