Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek skraca nabór wniosków w 2023 o dofinansowanie zadania pn.: Realizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2017 – 2032”.

Comments are closed.