Informacja

Informujemy, że w dniu 20. kwietnia 2023 roku odbyło się zebranie wiejskie Sołectwa Niekurza.

Na zebraniu dokonano wyboru sołtysa Sołectwa Niekurza oraz członków rady sołeckiej Sołectwa Niekurza.

Na sołtysa Sołectwa Niekurza została wybrana Małgorzata Buława.

Natomiast na członków rady sołeckiej Sołectwa Niekurza zostali wybrani: Małgorzata Legiecka, Lucyna Żyła i Zdzisława Nawrot.

Pani sołtys i członkom rady sołeckiej serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz Sołectwa Niekurza.

Comments are closed.