Informacja

Informujemy, że w dniu 20. kwietnia 2023 roku odbyło się zebranie wiejskie Sołectwa Szwagrów.

Na zebraniu dokonano wyboru sołtysa Sołectwa Szwagrów oraz członków rady sołeckiej Sołectwa Szwagrów.

Na sołtysa Sołectwa Szwagrów został wybrany Maciej Rendziński.

Natomiast na członków rady sołeckiej Sołectwa Szwagrów zostali wybrani: Artur Piekarski, Marian Kielek, Zbigniew Żyła i Piotr Baran.

Panu sołtysowi i członkom rady sołeckiej serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz Sołectwa Szwagrów.

Comments are closed.