Podpisanie umowy w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Suchowola”.

W dniu dzisiejszym (21.04.2023 roku) w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku miało miejsce podpisanie umowy w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Suchowola”.

Ze strony Gminy Osiek umowę podpisał Burmistrz Miasta i Gminy Osiek, Rafał Łysiak przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Osiek, Hanny Rzepki.
Ze strony wykonawcy Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa, DYLMEX Tomasz Dyl, Towarowa 44, 28-200 Staszów umowę podpisał Tomasz Dyl.
W ramach zadania wykonana zostanie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suchowola od km 0+000 do km 2+840. Roboty będą polegały na przebudowie istniejącej zniszczonej nawierzchni drogi z mieszanek asfaltowych. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni na istniejących warstwach konstrukcyjnych oraz wykonaniu poboczy umocnionych materiałem kamiennym. Zakres prac obejmuje również wymianę uszkodzonych przepustów pod drogą.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Łączny koszt inwestycji 1 160 517,50 zł, umowa z wykonawcą 1 087 627,50 zł

Na inwestycję gmina Osiek uzyskała środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 000 000, 00 zł. Wkład własny gminy to 160 517, 00 zł

Comments are closed.