INFORMACJA DOTYCZĄCA SZACOWANIA STRAT SPOWODOWANYCH PRZYMROZKAMI WIOSENNYMI W GMINIE OSIEK

INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek informuje rolników, którzy zostali poszkodowani w wyniku przymrozków wiosennych, które wystąpiły na terenie gminy Osiek w okresie od 12.05.2020r. do 13.05.2020r., że do dnia 28 maja 2020r. mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwie.

Uwaga!

Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu (www.gmina-osiek.pl), na stronie biuletynu informacji publicznej (bip.osiek.iap.pl) oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Osiek ul.Rynek 1, 28-221 Osiek.

Wypełniony wniosek można wysłać na adres e-mail: umig.osiek@pro.onet.pl lub złożyć do skrzynki podawczej znajdującej się w Urzędzie.

Do składanego wniosku rolnik dołącza:

zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

-kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2020;

– w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (z Biura Powiatowego ARiMR) lub wydruk elektroniczny z Aplikacji Portal IRZplus ARIMR .

(We wniosku należy wypisać uszkodzone uprawy i ich powierzchnię oraz numery działek zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2020 rok , powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2020 r.).

Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgodą na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane.

dokument do pobraniaWniosek o oszacowanie strat dokument do pobraniaZałącznik do wniosku

Comments are closed.