INFORMACJA NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE STASZOWSKIM W 2019 ROKU

W Powiecie Staszowskim funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. W jego ramach uruchomiono 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, przy czym dwa punkty – prowadzone przez Powiat Staszowski – obsługiwane są przez radców prawnych i adwokatów (wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach i Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie) a prowadzenie jednego punktu zostało powierzone organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert.

dokument do pobraniaINFORMACJA NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE STASZOWSKIM 2019

dokument do pobraniaLISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA W POWIECIE STASZOWSKIM

dokument do pobraniaNIEODPŁATNA POMOC PRAWNA – INFORMACJE OGÓLNE-2

dokument do pobraniaWYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZLOKALIZOWANYCH NA OBSZARZE POWIATU STASZOWSKIEGO W 2019 ROKU

dokument do pobraniaWZÓR OŚWIADCZENIA-1

Comments are closed.