INFORMACJA NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE STASZOWSKIM W 2022 ROKU

W Powiecie Staszowskim funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. W jego ramach uruchomiono 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, przy czym jeden punkt – prowadzony przez Powiat Staszowski – obsługiwany jest przez radców prawnych i adwokatów (wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach i Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie) a prowadzenie drugiego punktu zostało powierzone organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert.

dokument do pobraniaINFORMACJA
NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE STASZOWSKIM W 2022 ROKU

dokument do pobraniaLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Comments are closed.