Informacja o dofinansowaniu zadania Opracowanie ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Osiek

Gmina Osiek, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek informuje, iż zadanie pn. Opracowanie ,, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Osiek” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 14.000,00 złotych.

Comments are closed.