ROLNIKU – UPRAWIAJ KONOPIE PRZEMYSŁOWE NA TERENIE SWOJEJ GMINY

Jesteśmy grupą osób, która tematem konopi zajmuje się już od ładnych paru lat i wychodząc na przeciw oczekiwaniom rolników i nowoczesnemu podejściu do tematu chcemyzawiązywać współprace z osobami, które chciałyby podjąć się uprawy w 2019 roku na swej ziemi konopi przemysłowych ( Cannabis Sativa L ) tzn. zawierające mniej niż 0,2 % substancji psychoaktywnych @ okresie wegetacji dostosowanym do polskich warunków klimatyczno – glebowych, które przy zastosowaniu prawidłowej agrotechniki, zapewniają uzyskanie wysokich i stabilnych plonów przy niewielkim nakładzie pracy oraz czasu.
Dodatkowymi zaletami są iż uprawa konopi nie wymaga oprysków a osoby decydujące się na uprawę mają 100 % pewności co do odbioru powstałych płodów rolnych.

Realizujemy usługę kompleksowo !

Zaczynając od procesu kontraktacji (złożenia stosownych dokumentów w urzędzie gminy), ubezpieczenie zaakontraktowanej uprawy a dystrybucję materiału siewnego oraz specjalistycznego
sprzętu uprawowego wraz z obsługą zbioru aż do momentu skupu powstałego w ten sposób surowca ( nasion, słomy, włókna ). Dodatkowo każdy z naszych partnerów może liczyć u Nas na wsparcie z zakresu wiedzy teoretycznej, dotacji unijnych jak i aspektu prawnego.

! Skladanie wniosków na uprawę do 30 listopada 2018 roku !
Zapraszamy do kontaktu:

732 755 100
biuro@skupkonopi.pl

!!! Uprawę konopi włóknistych w Polsce reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdzialaniu narkomanii. (DZ.U. z 2012r., poz.124) !!!

Comments are closed.