Informacja o dofinansowaniu zadania przez WFOŚiGW w Kielcach

Gmina Osiek informuje, iż zadanie pn. Realizacja ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2017 – 2032” polegająca na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek w roku 2018 została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 19.135,44 złotych stanowiącej 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania.

Comments are closed.