XII KONGRES STOWARZYSZEŃ

Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka
im. Stefana Żeromskiego zapraszają do udziału w XII Kongresie Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego 2018 „Miedzy pasją a niewolnictwem – Praca w organizacjach pozarządowych”

Comments are closed.