Informacja o urzędniku wyborczym powołanym na obszarze Gminy Osiek

Zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach znak DKC-071-9/18, podaje się do publicznej wiadomości informację o powołanym na obszarze Gminy Osiek urzędniku wyborczym (art. 191 c par.3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754 i poz. 1000).

Na urzędnika wyborczego w Gminie Osiek powołany został

Pan Sławomir Bielecki

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ mgr Rafał Łysiak

Comments are closed.