Lokalna Grupa Działania–Dorzecze Wisły działająca na terenie gmin:Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia: 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Lokalna Grupa Działania–Dorzecze Wisły działająca na terenie gmin:Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia: 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

dokument do pobraniaDokument do pobrania

Comments are closed.