Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Informacja

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990z późn. zm )

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

informuje, że dnia 15 października 2021r. wywieszono na okres 21 dni, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego. Wykazy zostały wywieszone  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek oraz w miejscowości Osiek celem podania do publicznej wiadomości.

Informacja o wywieszeniu wykazów została zamieszczona na stronie internetowej: www.gmina-osiek.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.osiek.iap.pl.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku,ul. Rynek 1, 28-221 Osiek  lub pod numerem telefonu (15) 867 12 03 w godzinach pracy Urzędu.

dokument do pobraniaWykaz 1 -działka w Osieku Obr 02

dokument do pobraniaWykaz 2 działka w Osieku Obr 02

 

Comments are closed.