Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu w trybie bezprzetargowym

Informacja

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Osiek informuje, że zostały sporządzone i podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu w trybie bezprzetargowym. Wykazy zostały wywieszone dnia 8 grudnia 2017r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Osiek przy ulicy Rynek 1 w Osieku. Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Osiek, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek lub pod numerem telefonu (15) 867 12 03 w godzinach pracy Urzędu.


Wykaz nr 1 (1)
Wykaz nr 1 (1)


Wykaz nr 1 (2)
Wykaz nr 1 (2)


Wykaz nr 1 (3)
Wykaz nr 1 (3)

 

M.G.

Comments are closed.