Koła Gospodyń Wiejskich – Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o kwocie wnioskowanej pomocy

Koła Gospodyń Wiejskich – Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o kwocie wnioskowanej pomocy

Informacja Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o kwocie wnioskowanej pomocy, na podstawie wniosków o przyznanie pomocy dla kół gospodyń wiejskich, złożonych do ARiMR w terminie od 7 do 31 maja 2019 r.

Zgodnie z postanowieniami art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 2212 z późn. zm.), Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że według stanu na dzień 31 maja 2019 roku w Biurach Powiatowych ARiMR zostały złożone wnioski o przyznanie pomocy dla kół gospodyń wiejskich na łączną kwotę 17 665 000,00 zł (słownie złotych: siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy).

Szczegółowe warunki i zasady udzielania pomocy dla kół gospodyń wiejskich są dostępne
w zakładce „
Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich„. Link poniżej:

https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich.html

Comments are closed.