Kolejne pieniądze na zabytki pozyskane przez Miasto i Gmina Osiek

W dniu wczorajszym (27.10.2023 r.) w sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Staszowie doszło do przekazania promes z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek Rafał Łysiak odebrał promesę na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

– Odnowienie elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego spichlerza w Szwagrowie.

Przewidywana wartość inwestycji: 410,000 zł (w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: 400 000,00 zł, wkład własny gminy Osiek 10 000, 00 zł).

– Remont kapliczki św. Jana w Osieku – zaplanowano wymianę drzwi zewnętrznych, odnowienie elewacji zewnętrznej, wymianę płytek na ogrodzeniu oraz opasce wokół budynku, wymianę kostki przed kapliczką oraz odnowienie wnętrza kapliczki.

Przewidywana wartość inwestycji: 40 000,00 zł ( w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 39 200, 00 zł, wkład własny gminy Osiek 800,00 zł).

Przypominamy, że to już kolejne pieniądze pozyskane w tym roku przez gminę Osiek z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wcześniej pozyskano środki na:

– Remont elewacji zewnętrznych oraz prace konserwatorskie kościoła parafialnego p. w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Osieku

Przewidywana wartość inwestycji: 930 000, 00 zł (w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 911 400, 00 zł, wkład własny gminy Osiek 18 600, 00 zł)

– Restauracja obelisku Pomnika Pamięci Piłsudczykom w Niekrasowie

Przewidywana wartość inwestycji: 47 970, 00 zł (w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 47 010, 60 zł, wkład własny gminy Osiek 959, 40 zł)

Comments are closed.