Trzecia edycja akcji „NIE nowotworom u dzieci”

27 września 2023 r. na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek
Rafała Łysiaka, zawitał do Osieka jedyny w Polsce mobilny gabinet lekarski Fundacji Ronalda McDonalda. Była to kolejna, trzecia już edycja akcji „NIE nowotworom u dzieci” w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych Dzieci Fundacji Ronalda McDonalda.

Badania odbyły się na placu przy Miejsko-Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Osieku. Przebadanych zostało łącznie 80 dzieci
z terenu Miasta i Gminy Osiek. Celem wydarzenia były
bezpieczne, bezbolesne oraz bezpłatne badania profilaktyczne USG oraz ocena stanu  węzłów chłonnych, narządów jamy brzusznej oraz układu moczowo-płciowego. Badania tego rodzaju
to
niezbędny element postępowania we wczesnej diagnostyce chorób nowotworowych u dzieci, dający możliwość wykrycia ewentualnych odstępstw
od normy.

Badania rozpoczęły się o godzinie 9, a wykonywali je wybitni lekarze radiolodzy-
lek. Paweł Mikrut i lek. Artur Machaj. Po wizycie małych pacjentów w ambulansie rodzice otrzymywali szczegółowe wyniki badań, a w określonych przypadkach dodatkowe porady związane z koniecznością wykonania innych specjalistycznych badań i dalszej diagnostyki. Nagrodą dla najmłodszych były kolorowe balony i słodkie upominki od Senatora RP Jacka Włosowicza oraz Stowarzyszenia „Ogniste Serca”.

Badania, dzięki którym przebadano 32 dziewczynki oraz 48 chłopców trwały do godziny 17. O sprawny przebieg badań w postaci wypełniania niezbędnych formalności zadbała grupa Wolontariuszy. Obecni podczas akcji Animatorzy/Wolontariusze dbali o uśmiech na twarzach małych pacjentów i o opiekę nad dziećmi, kiedy rodzice byli w gabinetach lekarskich z rodzeństwem. Do wszystkich kierujemy wyrazy wdzięczności za bezinteresowną pracę i poświęcony czas.

Z ogromnym zainteresowaniem i uznaniem odnieśli się obecni podczas badań Senator RP Pan Jacek Włosowicz oraz Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Pan Paweł Krakowiak. Wyrazili oni opinie, że badania przesiewowe USG to jeden z najlepszych sposobów na wczesne wykrywanie zmian chorobowych u dzieci i należy go propagować w każdej gminie w Polsce. Podkreślić należy fakt,
że Ambulans Fundacji w województwie świętokrzyskim gościł tylko w Osieku
i Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wydarzenie nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie finansowe Burmistrza Miasta i Gminy Osiek Rafała Łysiaka oraz Radnego Rady Miejskiej w Osieku Norberta Strojnowskiego. Duże nakłady pracy wnieśli również Wolontariusze: Radny Rady Miejskiej w Osieku Jerzy Mikus, Kierownik M-GSPZOZ w Osieku Edyta Mysłek, Jolanta Wanat, Małgorzata Stemborowska oraz Marzanna Sabat. Akcję „NIE nowotworom u dzieci” wsparli także strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku: dh Norbert Strojnowski, dh Jakub Mysłek, dh Sławomir Suliborski. O część animatorską oraz cateringową zadbały członkinie Stowarzyszenia „Ogniste Serca”
w osobach: Milena Mysłek, Iwona Tałaj, Karolina Gębalska i Iwona Reczko, Karolina Mysłek. Do akcji przyłączył się także Dom Weselny „Izabela”, Gospodarstwo Rybackie Nad Zimną Wodą w Zawidzy oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Osieku. Osobą odpowiedzialną za organizację wydarzenia była Pani Edyta Mysłek, natomiast opiekunem technicznym ambulansu był Pan Mieczysław Mikołajczyk.

Akcja ,,NIE nowotworom u dzieci” przeprowadzona w Osieku zakończyła się pomyślnie. Stworzona możliwość przebadania pozwoliła na wykrycie pewnych nieprawidłowości u kilku dzieci. Dzięki temu rodzice mogą udać się na dalszą diagnostykę medyczną ze swoimi pociechami i zapobiec wielu negatywnym skutkom, które mogłyby wystąpić w przyszłości. Każdy przypadek przebadanego dziecka to dowód, że badania profilaktyczne u potencjalnie zdrowych dzieci mają ogromny sens.

Comments are closed.