Konkurs dla KGW „Koło ARiMR – w sercu wsi” edycja 2022. Polskie tradycje i obrzędy ludowe.

Świętokrzyski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich z województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych w ARiMR.

Konkurs polega na nakręceniu krótkiego filmu (od 3 do 5 minut długości), obrazującego polskie tradycje i obrzędy ludowe.

Celem konkursu jest promocja ARiMR oraz popularyzacja i kultywowanie polskich tradycji i obrzędów ludowych, które coraz rzadziej goszczą w naszych domach.

Konkurs trwa od 01 maja do 30 czerwca a jego rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 8 lipca 2022 roku.

W filmie powinno znaleźć się logo i nazwa KGW (lub sama nazwa KGW, jeśli Koło nie ma logo) oraz logo ARiMR z pełną nazwą instytucji (obowiązująca wersja w kolorze niebieskim).

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: dostarczenie do Organizatora Konkursu Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami. Niezbędne materiały w tym regulamin konkursu są dostępne na stronie ARiMR www.gov.pl/arimr  oraz na facebooku Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR. :

Nagrodzimy kreatywność i jakość. Agencja przyzna nagrody rzeczowe i nie wyklucza wyróżnień wzorem lat poprzednich.

I miejsce nagroda rzeczowa o wartości     2 000. zł,

II miejsce nagroda rzeczowa o wartości   1 200 zł,

III miejsce nagroda rzeczowa o wartości   800 zł.

oraz kwota na wyróżnienia 500 zł.

Formularz oraz załączniki należy przesłać drogą mailową na adres: swietokrzyski@arimr.gov.pl, z tematem maila: „Konkurs KGW”.

W przypadku, gdy rozmiar filmu jest zbyt duży, można przesłać go na adres mailowy Organizatora za pośrednictwem strony internetowej wetransfer.com. Zgłoszenie można także przesłać drogą pocztową lub dostarczyć osobiście na nośniku danych (płyta CD, DVD lub pendrive)  na adres  Organizatora           (Świętokrzyski Oddział Regionalny ARiMR, ul. Warszawska 430, 25-414 Kielce) z dopiskiem: „Konkurs KGW”.

Więcej informacji na https://www.gov.pl/web/arimr/konkurs-dla-kgw-kolo-arimr—w-sercu-wsi-edycja-2022

konkurs

Comments are closed.