KONSULTACJE DOTYCZĄCE PRAC PRZY SPICHLERZU W SZWAGROWIE

W dniu dzisiejszym (25.01.2024 r.) w Szwagrowie odbyły się wstępne konsultacje i ustalenia z Panem Leszkiem Polanowskim, konserwatorem zabytków, kierownikiem Delegatury Sandomierz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach. Ze strony gminy Osiek w ustaleniach uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Osiek Rafał Łysiak wraz z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Osieku.

Rozmowy dotyczyły planowanych prac dotyczących spichlerza w Szwagrowie.

Przypomnijmy, że Gmina Osiek pozyskała fundusze z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania „Odnowienie elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego spichlerza w Szwagrowie”.Przewidywana wartość inwestycji: 410,000 zł (w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: 400 000,00 zł, wkład własny gminy Osiek 10 000, 00 zł).

Comments are closed.