KONSULTACJE DOTYCZĄCE RESTAURACJI OBELISKU W NIEKRASOWIE

W dniu dzisiejszym (25.01.2024 r.) odbyły się wstępne konsultacje i ustalenia z Panem Leszkiem Polanowskim, konserwatorem zabytków, kierownikiem Delegatury Sandomierz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach. Ze strony gminy Osiek w ustaleniach uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Osiek Rafał Łysiak wraz z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Osieku.

Rozmowy dotyczyły planowanej restauracji pomnika w Niekrasowie.

Przypomnijmy, że Gmina Osiek za zgodą i wiedzą proboszcza parafii pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Niekrasowie, ks. mgr lic. Szymona Brodowskiego pozyskała fundusze z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania „ Restauracja obelisku Pomnika Pamięci Piłsudczykom w Niekrasowie”.

Przewidywana wartość inwestycji: 47 970, 00 zł (w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 47 010, 60 zł, wkład własny gminy Osiek 959, 40 zł)

Comments are closed.