Konsultacje społeczne projektów drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zaprasza do złożenia swoich uwag i wniosków do konsultowanych projektów dokumentów.

Osoby zainteresowane w terminie od dnia 14 kwietnia 2021 r. do dnia 14 października 2021 r.

mają możliwość zapoznania się z dokumentacją planów:

– na stronie: www.gov.pl/web/infrastruktura i www.apgw.gov.pl/konsultacje-projekty-planow

– w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, III piętro, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej;

– w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 w Warszawie;

oraz zgłoszenia uwagi w kilku formach:

  • wypełniając ankietę on-line na stronie: www.apgw.gov.pl,
  • wysyłając wiadomość e-mail na adres: konsultacje@apgw.gov.pl lub apgw@mi.gov.pl,
  • pisemnie, w miejscu udostępnienia dokumentów planistycznych, w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie w Warszawie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa,
  • pisemnie, przesyłając uwagi na adres Ministerstwa Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa,
  • ustnie, do protokołu, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, III piętro, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej – w związku z aktualnymi obostrzeniami, prosimy o kontakt z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu zaplanowania Państwa wizyty w siedzibie Ministerstwa, w celu złożenia uwag ustnie, pod numerem telefonu 22 583 85 50.

baner konsultacje II aPGW_2

Comments are closed.