Projekt „Patent na biznes”.

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. w Kielcach rozpoczyna realizację projektu „Patent na biznes” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 80 osób: 42 kobiet i 38 mężczyzn, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia, nie posiadają zatrudnienia. Więcej informacji w grafikach poniżej, a także w biurze projektu: Kielce, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5, tel 506 976 134.Skan_20210709Skan_20210709 (2)

Comments are closed.