LGD Dorzecze Wisły – Zmiany w lokalnej strategii rozwoju – konsultacje społeczne

logo

Biuro stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców obszaru gminy Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany o zapoznanie się ze zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru.


Zmiana dotyczy przewalutowania Lokalnej Strategii Rozwoju z PLN na EURO. Propozycję zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju zaznaczono kolorem czerwonym. Dokument znajdą Państwo poniżej:

dokument do pobraniaKonsultacje LSR 10.2020 przewalutowanie

Formularz zgłaszania uwag:

dokument do pobraniaLGD Dorzecze Wisły

Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na „Formularzu do zgłaszania uwag” zamieszczonego poniżej w terminie do dnia 21 listopada 2020 r. do godziny 15.00 na adres e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl.

Comments are closed.