Modernizacja linii elektroenergetycznych

Modernizacja linii elektroenergetycznych 400 kV Połaniec – Rzeszów oraz modernizacja linii 220 kV Połaniec – Chmielów tor I i tor II, które przebiegają przez teren Gminy Osiek.

Przedsięwzięcie zostało zlecone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, które są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Generalnym wykonawcą jest firma ENPROM Sp. z o.o.

Celem zaplanowanych prac jest poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania linii, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa dostawa energii elektrycznej do miejscowości znajdujących się w jej sąsiedztwie. Przebieg linii, podobnie jak ich napięcie pozostanie bez zmian. Prowadzone prace obejmą zawieszenie nowego przewodu odgromowego, który zabezpieczy linie przed wyładowaniami atmosferycznymi w trakcie burzy.

Podczas realizacji prac, wejście na działki ze stanowiskami słupów zostanie ograniczone do niezbędnego minimum – nowy przewód będzie wciągany przy pomocy przewodu istniejącego bez jakiejkolwiek ingerencji w pozostałe działki.

Przed rozpoczęciem prac wykonawca odwiedzi właścicieli tych działek, na których prowadzone będą prace, celem podpisania stosownych dokumentów. Wykonawca zobowiąże się w nich m.in. do uporządkowania terenu po zakończeniu prac budowlanych, a także do wypłaty odszkodowania za ewentualne zniszczenia. Podczas spotkań z właścicielami działek ustalone zostaną również warunki wejścia na nieruchomości. Właścicielom działek zostanie zaprezentowany plan i harmonogram pracy na ich terenie.

Rozpoczęcie prac w zakresie wymiany przewodów odgromowych planowane jest na wrzesień 2021 r. Zakończenie wszelkich robót zaplanowano na listopad 2021 r.

plakat plakat1

Comments are closed.