OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Osiek

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Osiek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

dokument do pobraniaOBWIESZCZENIE

Comments are closed.