Ogłoszenie

o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do pracy w komisji oponującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej w roku 2022.

dokument do pobraniaOgłoszenie

dokument do pobraniaFormularz zgłoszeniowy 2022

Comments are closed.