Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Osiek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

dokument do pobraniaObwieszczenie

Comments are closed.