WYNIKI KWALIFIKACJI WNIOSKÓW W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 W ROKU 2022

NPRCz

Na podstawie § 11 ust. 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1675) Gmina Osiek publikuje wykaz szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe wraz z wysokością wsparcia finansowego w 2022 r.

tabela

Comments are closed.