Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Osieku Obr 02 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 578.

 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o pierwszym  przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Osieku Obr 02 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 578.

dokument do pobraniaDokument do pobrania

Comments are closed.