Ogłoszenie o naborze wniosków na tworzenie nowych podmiotów gospodarczych

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Formą wsparcia jest płatność ryczałtowa (premia) w wysokości 80 000,00 PLN na jednego Beneficjenta. Środki finansowe z tytułu pomocy będą wypłacane w dwóch transzach (80% i 20%) zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem o wdrażaniu LSR.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie 14.07. – 28.07.2020 r.

Obrazek

Dokumentację konkursową znajdziecie Państwo pod linkiem: http://dorzeczewisly.pl/portal/2020/06/30/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-na-tworzenie-nowych-podmiotow-gospodarczych-nr-20-2020/

Comments are closed.