Po 8 latach do Osieka wraca posterunek policji

Posterunek będzie działać od października 2021 roku. Zanim się to jednak stanie, gmina wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji wyremontują dawną siedzibę funkcjonariuszy.


Jak powiedział burmistrz Miasta i Gminy Osiek – Rafał Łysiak, inwestycja obejmie kompleksową modernizację budynku m.in. prace wewnątrz, związane z rozmieszczeniem poszczególnych pomieszczeń. Wymienione będą również wszystkie instalacje. Obiekt zyska nową elewację, a działka znajdująca się w jego sąsiedztwie zostanie na nowo zagospodarowana.
Posterunek policji w Osieku przestał działać w 2012 roku. Po latach starań obecnej władzy, oczekiwania mieszkańców, aby posterunek powrócił do Osieka zostaną spełnione.
Inwestycja będzie kosztować ponad milion złotych, a dokładnie 1 190 048, 99 złotych. Udział Gminy Osiek wynosi 250 000 złotych.
Przetarg nieograniczony na „PP w Osieku – przebudowa budynku – etap II – wykonanie robót budowlanych” wygrała firma Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane A-Z Elektryka Grzegorz Leszczyński, Zawada 26, 28-230 Połaniec

1.lipca 2020 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach odbyło się spotkanie z udziałem Wojewody Świętokrzyskiego oraz szefa świętokrzyskich policjantów nadinsp. Pawła Dzierżaka. Podpisana została umowa dotycząca modernizacji budynku w miejscowości Osiek, gdzie powstanie posterunek policji.
Na spotkaniu obecni byli także Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp. dr Agata Malasińska-Nagórny, Burmistrz Gminy i Miasta Osiek Rafał Łysiak, skarbnik gminy Hanna Rzepka oraz Pan Grzegorz Leszczyński – właściciel firmy, która wykona planowane prace.

obrazek obrazek obrazek

Comments are closed.