OSP PLISKOWOLA Z DAROWIZNĄ OD FUNDACJI ENEA

W 28 sierpnia 2023 roku OSP Pliskowola podpisało umowę darowizny z Fundacją Enea. W ramach umowy Strażacy otrzymali wsparcie finansowe w kwocie 12500,00 zł. Otrzymana kwota została wydana zgodnie z założeniami projektu tj.: na zakup wyposażenia osobistego strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Pliskowoli.
Jak mówi prezes OSP Pliskowola Łukasz Malecki – Z pozyskanej darowizny zakupiliśmy ubrania specjalne i środki ochrony indywidualnej strażaków. Poprzez realizację projektu podnieśliśmy poziom bezpieczeństwa mieszkańców Pliskowoli. Zakup ubrań sprawił, że strażacy ochotnicy będą lepiej zabezpieczeni, a zakup środków ochrony indywidualnej przyczynił się do zwiększenia bezpieczeństwa prowadzonych działań ratowniczych- dodaje prezes OSP Pliskowola.
W ramach projektu oprócz zakupionego wyposażenia Strażacy w grudniu br. zorganizowali Otwarty Dzień Strażnicy:
– gdzie zaprosili najmłodszych mieszkańców Pliskowoli, aby zaprezentować działania Ochotniczej Straży Pożarnej w formie zabawy.
– dla dorosłych w tym samym czasie zorganizowali pogadankę edukacyjną na temat bezpieczeństwa: pierwsza pomoc, co to ten tlenek węgla.
Działania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno dzieci jak i dorosłych.

Comments are closed.