OSTATNIA UROCZYSTOŚĆ W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W OSIEKU. ZAKOŃCZENIE GIMNAZJUM

W Zespole Szkól im. Jana Pawła II w dniu 18.06.2019 r. odbyła się uroczysta akademia kończąca działalność Publicznego Gimnazjum w Osieku.

Na uroczystości byli obecni: władze Miasta i Gminy Osiek, dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy administracji i obsługi, rodzice, a przede wszystkim uczniowie kończący naukę w Publicznym Gimnazjum w Osieku.

Uroczystość miała charakter podniosły i rozpoczęła się narodowym tańcem – Polonezem, w wykonaniu ostatniego rocznika gimnazjum.

W pierwszej części uczniowie klas III otrzymali nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy w Osieku Pana Rafała Łysiaka i Radę Rodziców.

Historycznym wydarzeniem uroczystości było przekazanie Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku Pani Małgorzacie Kunowskiej pamiątkowej tablicy:

To co otrzymałem w latach szkolnych,

Do dzisiaj owocuje w moim życiu”

Jan Paweł II

20 LAT (1999-20019)

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W OSIEKU

Na pamiątkę Dyrekcja, Nauczyciele,

Pracownicy i Uczniowie

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

Historię Publicznego Gimnazjum Osieku przestawiła Dyrektor Szkoły:

W związku z reformą oświaty 1 września 1999 r powstało w Osieku jedyne w gminie gimnazjum, które otworzyło swoje podwoje dla uczniów i funkcjonowało przez 20 lat.

Pierwszym samodzielnym dyrektorem do roku 2001 był Pan Stefan Nowak, a wicedyrektorem – Pani Zdzisława Król. Pierwszym rocznikiem, który rozpoczął naukę w gimnazjum był rocznik 1986, a ostatni to rocznik 2003, obecni tu absolwenci. Trzyletnia nauka kończy się egzaminem, który jest przepustką do szkoły średniej.

W roku szkolnym 2001/2002 nastąpiła reorganizacja szkół w Osieku. Do Zespołu Szkół Ogólnokształcących obejmującego Publiczne Przedszkole, Publiczną Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące zostało włączone Publiczne Gimnazjum. Dyrektorem Zespołu został Pan Stefan Nowak, natomiast wicedyrektorem w Publicznym Gimnazjum została Pani Małgorzata Zugaj.

Po zmianach organizacyjnych z dniem 1 września 2003 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących uległ rozwiązaniu i wyodrębniły się samodzielne jednostki: Publiczne Przedszkole, Publiczna Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum oraz powstał Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II obejmujący Liceum Ogólnokształcące i Zasadniczą Szkołę Zawodową. Stanowisko dyrektora w Publicznym Gimnazjum objęła Pani Irena Kicińska, a wicedyrektora Pani Sabina Jeznach, a następnie Pani Agnieszka Kasprzyk.

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 V 2008 r. powołano Zespół Szkół im. Jana Pawła II, którego dyrektorem została Pani Irena Kicińska, a wicedyrektorem ds. gimnazjum Pani Agnieszka Kasprzyk.

Po kolejnym konkursie stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku od 1 lutego 2016 r. objęła Pani Małgorzata Kunowska, zaś na stanowisko wicedyrektora w Publicznym Gimnazjum w Osieku została powołana Pani Ewelina Świątkiewicz – Maj.

Gimnazjum w Osieku ukończyło 1837 uczniów. Spośród nich w konkursach przedmiotowych tytuł laureata uzyskało 33 uczniów, a finalisty 41.

W latach 1999-2019 uczniowie Publicznego Gimnazjum w Osieku zdobywali wysokie miejsca na etapie wojewódzkim i powiatowym w zawodach sportowych i konkursach sprawnościowych.

Rok szkolny 2017/2018 był wyjątkowy.

Nasi gimnazjaliści zajęli I miejsce w rankingu gmin powiatu staszowskiego z egzaminu gimnazjalnego i IV miejsce w województwie świętokrzyskim z języka angielskiego w rankingu TOP 10-tka.

W tym roku powtórzyliśmy sukces i ponownie jesteśmy na I miejscu w rankingu gmin powiatu staszowskiego z egzaminu gimnazjalnego 2019.

Z dniem 31 sierpnia 2019r. gimnazja zostaną zlikwidowane , a absolwenci będą przyjmowani do szkół średnich jako ostatni rocznik, który zamyka reformę systemu oświaty.”

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku Pani Małgorzata Kunowska dziękuje Wychowawcom i Nauczycielom za pracę, trud i wiedzę jaką przekazywali uczniom, za wsparcie młodego pokolenia w ich rozwoju intelektualnym i wychowawczym.

Dziękuje za stworzenie miłej atmosfery, która zawsze pozostanie w pamięci.

Pracownikom Administracji i Obsługi składa wyrazy uznania za zaangażowanie i odpowiedzialną pracę na rzecz szkoły.

Gorące podziękowania są kierowane dla Rodziców za dobrą współpracę , za wyrozumiałość i wsparcie w trudnych chwilach. Dziękuje za zaufanie, jakim obdarzyli naszą szkołę i całe grono pedagogiczne.

Serdeczne podziękowania są kierowane dla Organu Prowadzącego, a w szczególności dla Burmistrza Miasta i Gminy w Osieku Pana Rafała Łysiaka za wsparcie i opiekę nad szkołą i pozytywne opinie pod adresem Społeczności Szkolnej.

Akademia zakończenia roku szkolnego 2018/2019 miała charakter uroczysty. Z jednej strony pożegnaliśmy Absolwentów Szkoły, a z drugiej towarzyszyła nam świadomość, że jest to koniec historii Publicznego Gimnazjum w Osieku.

Publiczne Gimnazjum w Osieku zapisze się złotymi zgłoskami w historii szkoły.

Comments are closed.