Jubileusz 55-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchowoli

Rok 2019 jest rokiem szczególnym dla społeczności Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchowoli. 55 lat temu pierwsi uczniowie przekroczyli mury naszej placówki. W tym roku obchodzimy także 150 rocznicę funkcjonowania szkolnictwa w Suchowoli. Dzięki staraniom Dyrektor szkoły pani Małgorzaty Borkowskiej, nauczycieli, rodziców , uczniów jak również dzięki wsparciu absolwentów i darczyńców został zakupiony sztandar szkoły. W związku z tymi wydarzeniami miniony rok szkolny 2018/2019 obfitował w szereg projektów jednoczących całą społeczność szkolną i lokalną. Głównym celem tych przedsięwzięć było przybliżenie uczniom bogatej historii szkoły, sylwetki jej patronki oraz ukazanie wagi patriotyzmu w codziennym życiu każdego Polaka.

25 maja 2019 r. był dniem wieńczącym nasze działania. Tego dnia miały miejsce uroczyste obchody 55-lecia szkoły. Zostały one zainagurowane Mszą Św. w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Osieku, podczas której nastąpiło poświęcenie sztandaru szkoły. Uroczystość kontynuowano na placu szkolnym przed budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchowoli. Tu jako pierwsza głos zabrała Dyrektor szkoły, która gorąco przywitała gości. Wśród przybyłych byli m. in. Burmistrz Miasta i Gminy Osiek Pan Rafał Łysiak, Sekretarz gminy Pani Dorota Skotarek, Skarbnik MiG Osiek Pani Hanna Rzepka, Dyrekcja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku, rodzice, absolwenci i przyjaciele szkoły. Przedstawiciele Rady Rodziców uroczyście przekazali sztandar Dyrektor szkoły, a ta z kolei- uczniom, którzy złożyli ślubowanie. Miała miejsce prezentacja sztandaru i wbijanie gwoździ pamiątkowych przez fundatorów. Po przemówieniach gości nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów placówki. Rozpoczęto ją polonezem. Uroczystość była okazją do zaprezentowania talentów recytatorskich, literackich i wokalnych naszych podopiecznych. Uczniowie przypomnieli historię naszej szkoły. Ozdobą akademii były występy chóru szkolnego oraz koncert wiolonczelowy uczennicy klasy VIII. Na zakończenie wszyscy uczestnicy uroczystości zostali poczęstowani jubileuszowym tortem. Wszyscy przybyli goście mogli również zwiedzić szkołę, podziwiać dekoracje oraz prezentacje przygotowane przez nauczycieli i uczniów. Były to m.in. wystawy zdjęć klasowych dawnych absolwentów, prezentacja multimedialna „ Z życia szkoły”, kroniki szkolne oraz wystawa narzędzi i przyborów szkolnych z czasów PRL-u „ W dawnej szkole”.

Uroczystość jubileuszu była wspaniałą okazją do wspólnych spotkań i integracji społeczności lokalnej. Przyczyniła się również do kształtowania wśród naszych podopiecznych ducha patriotyzmu, poszerzenia wiedzy na temat historii szkoły oraz jej patronki. 25 maja 2019 r. na długo pozostanie w naszej pamięci …

Comments are closed.