Otwarcie Posterunku Policji w Osieku

W dniu dzisiejszym (25.11.2021 roku) odbyło się uroczyste otwarcie reaktywowanego Posterunku Policji w Osieku, podczas którego przekazano symboliczne klucze do jednostki.

W uroczystości otwarcia udział wzięli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kiecach insp. Agata Malasińska-Nagórny, Burmistrz Miasta i Gminy Osiek Rafał Łysiak, Komendant Powiatowy Policji w Staszowie Leszek Dębowski, Komendant Komisariatu Policji w Połańcu Krzysztof Jaskólski, Kierownik Posterunku Policji w Osieku Krzysztof Kasprzycki, Przewodniczący Rady Miejskiej w Osieku Arkadiusz Matusak, Przewodniczący Zarządu Miasta Osiek Andrzej Król, funkcjonariusze z Komendy Powiatowej w Staszowie a także kapelan powiatowy Policji w Staszowie ks. Wiesław Kowalewski, który poświęcił nowo otwarty budynek.

Po zakończeniu oficjalnej części, wszyscy zaproszeni goście mogli zwiedzić nową siedzibę. Posterunek wyposażony jest w nowoczesną serwerownię, pełne zaplecze, niezbędne dla pełniących tam służbę funkcjonariuszy. Po adaptacji istniejącego budynku powstały tam dyżurka i poczekalnia, pokoje służbowe, pokój socjalny, szatnia i sanitariaty.

Jednostki nie było w Osieku przez 9 lat. Podczas konsultacji społecznych, które odbyły się w 2016 roku mieszkańcy Osieka zgłosili postulat otworzenia Posterunku Policji w Osieku. Po latach starań obecnej władzy, oczekiwania mieszkańców, aby posterunek powrócił do Osieka zostały spełnione.

Inwestycję zrealizowały wspólnie Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach i Gmina Osiek.

Koszt realizacji tej inwestycji oraz adaptacji wyposażenia to 1 340 113 zł. 127 000 zł pochodzi z Funduszu Wsparcia Policji, na podstawie porozumienia z Gminą Osiek.

Gmina Osiek zrealizowała również zadanie inwestycyjne – modernizacja garażu przy Posterunku Policji w Osieku na kwotę 107 711 zł.

Powierzchnia użytkowa Posterunku Policji w Osieku to prawie 95 m2, stan etatowy posterunku to 5 funkcjonariuszy.

Budynek posterunku został kompletnie zmodernizowany: oprócz części administracyjnej powstał też nowy garaż dla dwóch pojazdów, a także pomieszczenie magazynowe i parking.

Dzięki zapewnieniu obecności policjantów w Osieku, zwiększy się poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, którzy będą mieli łatwiejszy dostęp do funkcjonariuszy.

Comments are closed.