Podpisanie umowy na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Bukowej. To pierwsza tego typu inwestycja w województwie świętokrzyskim.

W dniu 26.01.2021 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach podpisana została umowa na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Bukowej.

Umowa podpisana została przez Wojewodę Świętokrzyskiego, Zbigniewa Koniusza, Burmistrza Miasta i Gminy Osiek, Rafała Łysiaka oraz Skarbnik Miasta i Gminy Osiek, Hannę Rzepkę.

Centrum w Bukowej to pierwsze w województwie świętokrzyskim Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne.

Placówka zlokalizowana będzie w istniejącym budynku po byłej Szkole Podstawowej w Bukowej.

Na inwestycję Gmina Osiek pozyskała środki z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 1 905 917,00 zł

Środki własne gminy to 337 010,68 zł. Inwestycja realizowana jest w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

„Z roku na rok mamy coraz większe problemy z niepełnosprawnymi mieszkańcami gminy, którzy są umieszczani w innych tego typu instytucjach. Koszty, które z tego tytułu obciążają budżet są coraz większe. W 2020 roku za pobyt 16 naszych niepełnosprawnych mieszkańców w placówkach poza gminą Osiek zapłaciliśmy około 400 tys. zł. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców, zdecydowaliśmy się na budowę centrum. Ta inwestycja dla naszej gminy jest bardzo ważna” – powiedział Burmistrz Miasta i Gminy Osiek, Rafał Łysiak

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne będzie miało powierzchnię 584,96 m2. Znajdzie się w nim 9 lokali mieszkalnych wraz z łazienkami dla niepełnosprawnych, sala rehabilitacji, sala zabiegowa, pomieszczenie socjalne z zapleczem oraz salon dla mieszkańców centrum. Powierzchnia użytkowa wynosić będzie 409,63 m2. Wszystkie pomieszczenia zlokalizowane będą na parterze budynku wraz z wejściem głównym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.

Obszar wokół budynku zostanie utwardzony kostką brukową, zainstalowane zostaną lampy oświetleniowe, część wypoczynkowa wzbogacona zostanie o altanę rekreacyjną i nowe ławki.

Zapewniona zostanie pomoc 9 dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w ramach pobytu całodobowego.

Termin realizacji zaplanowano na grudzień 2022 roku.

Fot. Iwona Murawska / Radio Kielce

Comments are closed.