Podpisanie umowy na budowę nowego zaplecza sanitarno-szatniowego przy stadionie Klubu sportowego Piast Osiek

W dniu 22.01.2021 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Osiek a Zakładem Produkcyjno-Usługowo-Remontowym „ALEMAR” Marcin Sałata dotycząca zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie Klubu sportowego Piast Osiek.

Inwestycja dofinansowana została przez Ministra Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020

Łączna kwota inwestycji to 1 414 500,00 zł w tym wsparcie z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w kwocie 628 20, 00 zł

Termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 30.09.2022 roku

Inwestycji tej nie byłoby, gdyby nie życzliwość i wsparcie dobrych ludzi i tutaj kieruję słowa podziękowania przede wszystkim w stronę Pani Anny Krupki – Poseł Ziemi Świętokrzyskiej i Wiceminister Sportu” powiedział Burmistrz Miasta i Gminy Osiek, Rafał Łysiak.

Wybudowany zostanie nowe zaplecze szatniowo-sanitarne wraz z instalacjami wewnętrznymi. Teren wokół nowego zaplecza, a także wejście na płytę boiska utwardzone zostaną kostką brukową.

W budynku znajdować się będą 4 szatnie dla zawodników wraz z zapleczem sanitarnym, toalety ogólnodostępne, pomieszczenie dla trenera, sędziów, sala szkoleniowa /odpraw, pomieszczenie delegata oraz pomieszczenia techniczne. Na zewnątrz przewidziano również stojak na 4 rowery.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa osób ćwiczących, obserwujących zawody oraz zapewnienie stanu technicznego użytkowania na poziomie wymaganych standardów i spełniających wymagania dla tego typu obiektów i dyscyplin sportowych.

Miejski Klub Sportowy „Piast” Osiek, działa od 1985 roku i systematycznie, nieprzerwanie zajmuje się popularyzowaniem piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży a także dla dorosłych mieszkańców w mieście i gminie Osiek. Od kilkunastu lat klub realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu we współpracy z Gminą Osiek.zdjecie

Comments are closed.