Podpisanie umowy w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie kompletnych robót budowlanych dla zadania pod nazwą „Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy Osiek”

W dniu dzisiejszym (30.03.2023 r.) w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku miało miejsce podpisanie umowy w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie kompletnych robót budowlanych dla zadania pod nazwą „Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy Osiek” na kwotę 7886877,68zł

Ze strony Gminy Osiek umowę podpisał Burmistrz Miasta i Gminy Osiek, Rafał Łysiak przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Osiek, Hanny Rzepki.

Ze strony Gminy Osiek umowę podpisał Burmistrz Miasta i Gminy Osiek, Rafał Łysiak przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Osiek, Hanny Rzepki.
Ze strony wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów umowę podpisali Rafał Szyszkowski – Prezes Zarządu i Wojciech Szyszkowski – Wiceprezes Zarządu.
Przebudowa i modernizacja dróg obejmują w szczególności:
• Wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego naturalnego
• Wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego
• Wykonanie nowej warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego
• Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
• Inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym
i porządkującym, takie jak uporządkowanie naruszonej zieleni, rozbiórki elementów drogowych (frezowanie w celu połączenia nowej i starej nawierzchni oraz w celu wykonania nowej warstwy ścieralnej)
• Wykonanie remontów i odmuleń istniejących przepustów pod drogami
• Roboty i zabezpieczenia terenu robót wynikające z planowanej organizacji ruchu na czas przebudowy i modernizacji dróg, uwzględniające również etapowanie robót i przyjęte technologie przez Wykonawcę.
Wykaz dróg:
1) BUKOWA – JEDN. EWID. OBSZAR WIEJSKI OSIEK – DZIAŁKA NR EWID. 349/1, 752
2) DŁUGOŁĘKA – JEDN. EWID. OBSZAR WIEJSKI OSIEK – DZIAŁKA NR EWID. 569
3) KĄTY – JEDN. EWID. OBSZAR WIEJSKI OSIEK – DZIAŁKA NR EWID. 39, 37
4) MATIASZÓW – JEDN. EWID. OBSZAR WIEJSKI OSIEK – DZIAŁKA NR EWID. 436
5) MATIASZÓW – JEDN. EWID. OBSZAR WIEJSKI OSIEK – DZIAŁKA NR EWID. 491
6) MUCHARZEW – JEDN. EWID. OSIEK – DZIAŁKA NR EWID. 391
7) NIEKURZA – JEDN. EWID. OBSZAR WIEJSKI OSIEK – DZIAŁKA NR EWID. 197
8.NIEKURZA – JEDN. EWID. OBSZAR WIEJSKI OSIEK – DZIAŁKA NR EWID. 90/2
9) OSSALA LESISKO – JEDN. EWID. OSIEK – DZIAŁKA NR EWID. 543/1
10) OSSALA – JEDN. EWID. OSIEK – DZIAŁKA NR EWID. 797
11) PLISKOWOLA – JEDN. EWID. OSIEK – DZIAŁKA NR EWID. 984
12) PLISKOWOLA – ZABŁONIE – JEDN. EWID. OSIEK – DZIAŁKA NR EWID. 1599/1, 1949, 1895
13) SUCHOWOLA – JEDN. EWID. OSIEK – DZIAŁKA NR EWID. 3012/1
14.) SUCHOWOLA – GRABOWIEC – JEDN. EWID. OSIEK MIASTO – DZIAŁKA NR EWID. 1117/3, 382/2, 382/1
15) SZWAGRÓW – JEDN. EWID. OBSZAR WIEJSKI OSIEK – DZIAŁKA NR EWID. 327/1
16) SZWAGRÓW – JEDN. EWID. OBSZAR WIEJSKI OSIEK – DZIAŁKA NR EWID. 127
17) TURSKO WIELKIE – JEDN. EWID. OBSZAR WIEJSKI OSIEK – DZIAŁKA NR EWID. 208/1, 208/3, 230
18) TURSKO WIELKIE – JEDN. EWID. OBSZAR WIEJSKI OSIEK – DZIAŁKA NR EWID. 187, 191/4, 191/5, 190/1
19) TURSKO WIELKIE – JEDN. EWID. OBSZAR WIEJSKI OSIEK – DZIAŁKA NR EWID. 341/5
20) OSSALA – TURSKO WIELKIE – JEDN. EWID. OBSZAR WIEJSKI OSIEK – DZIAŁKA NR EWID. 85
21) OSIEK OBR.2 – JEDN. EWID. OSIEK MIASTO – DZIAŁKA NR EWID. 51
22) OSIEK OBR.2 – JEDN. EWID. OSIEK MIASTO – DZIAŁKA NR EWID. 46/8
23) OSIEK OBR.2 – JEDN. EWID. OSIEK MIASTO – DZIAŁKA NR EWID. 594/2, 1430/2, 608
24) OSIEK – JEDN. EWID. OSIEK MIASTO – DZIAŁKA NR EWID. 1484/4
25) OSIEK OBR.1 – JEDN. EWID. OSIEK MIASTO – DZIAŁKA NR EWID. 432
26) NIEKRASÓW – JEDN. EWID. OBSZAR WIEJSKI OSIEK – DZIAŁKA NR EWID. 334
Koszt zadania to 7886877,68zł brutto (95 % dofinansowania z programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 5 % wkład własny Gminy Osiek).
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Comments are closed.