Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru gminy Osiek w miejscowości Pliskowola wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. – Materiały

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru gminy Osiek w miejscowości Pliskowola wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. – Materiały

Pliskowola_mpzp_ustalenia planu_ponowne wyłożenie_03.2023.pdf

Pliskowola_mpzp_rys.planu nr1.pdf

Pliskowola_mpzp_rys.prognozy.pdf

Pliskowola_mpzp_rys.prognozy_relacje_ponowne wyłożenie.pdf

Pliskowola_mpzp_tekst prognozy_ponowne_wyłożenie.pdf

Comments are closed.