Przekazanie sprzętu dla trzech Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy

W dniu dzisiejszym (12.06.2023r.) w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku nastąpiło przekazanie sprzętu dla trzech Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy: Koła Gospodyń Wiejskich w Mucharzewiu, Koła Gospodyń Wiejskich w Suchowoli „WSZYSCY RAZEM” oraz Koła Gospodyń Wiejskich „TURSKOWIANKI” w Tursku Wielkim..

Gmina Osiek pozyskała środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Dla każdego z w/w kół zakupiono wyposażenie o wartości 5000, 00 zł

Wśród zakupionego sprzętu znalazły się: laptop, zestaw nagłaśniający, kabel mikrofonowy, lizaki policyjne dla dzieci, kuchenka gazowa, brytfanna, warnik do wody, garnki, termos. Wyposażenie posłuży do zorganizowania przez KGW spotkań adresowanych do społeczności lokalnej ukierunkowanych na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, na które zostaną zaproszeni przedstawiciele policji.

Przekazania dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Osiek Rafał Łysiak wraz ze Skarbnik Miasta i Gminy Osiek Hanną Rzepką na ręce przedstawicieli KGW z Mucharzewia, Suchowoli i Turska Wielkiego.

 

Comments are closed.