Remont drogi powiatowej już w przyszłym roku

W dniu 29 listopada br., w starostwie powiatowym w Staszowie podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1836T (0813T) Wiśniówka – Niekrasów w miejscowości Niekrasów od km 8+540 do km 10+920”. Umowę w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych podpisali dyrektor Mirosław Bernyś oraz główna księgowa Beata Kondek w obecności starosty staszowskiego Józefa Żółciaka, wicestarosty Leszka Guzala, burmistrza miasta i gminy Osiek Rafała Łysiaka, radnego sejmiku województwa świętokrzyskiego Pawła Krakowiaka oraz specjalisty w ZDP Agnieszki Gajdy.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX – INWESTYCJE Sp. k., ze Staszowa, które reprezentował prezes Tomasz Dyl. Całkowita wartość zadania to 1 040 198,09 zł, termin wykonania 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zakres robót obejmuje remont drogi na odcinku o długości 2,380 km i szerokości jezdni 5,00 m, w tym: wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne, nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa ścieralna, uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym, renowacja odwodnienia wraz z wymianą dwóch przepustów pod drogą oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego jezdni. Zadanie jest dofinansowane w 70% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pozostała koszty to wkład własny Powiatu Staszowskiego oraz Gminy Osiek.
źródło: Starostwo Powiatowe w Staszowie

Comments are closed.