„Świętokrzyskie dla Europy” – informacje na temat projektu i konkursu

W ramach uroczystych obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Agata Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski przygotowała wyjątkowy projekt Świętokrzyskie dla Europy.

Jego celem jest kształtowanie właściwej postawy patriotycznej, wzrost zainteresowania wydarzeniami historycznymi oraz wzbudzanie w mieszkańcach Ziemi Świętokrzyskiej zainteresowania w obszarze nowoczesnych technologii poprzez ciekawą prezentację miejsc, postaci i wydarzeń z historii kraju i regionu. Z okazji 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej projekt zakłada także prezentację miejsc, które znacznie zmieniły swoje oblicze w ciągu ostatnich piętnastu lat.

Prezentowany projekt składa się z dwóch elementów – konkursu fotograficznego,
w ramach którego powstała także internetowa platforma, gdzie umieszczać można zdjęcia upamiętniające lokalnych bohaterów oraz krótkie informacje tekstowe na temat danej osoby oraz wydarzenia, które upamiętnia sfotografowane miejsce. W bazie znajdą się także zdjęcia prezentujące to, w jaki sposób zmieniło się województwo świętokrzyskie dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej.

Drugim elementem projektu będzie zorganizowanie seminarium naukowego Świętokrzyskie Dla Europy – 15 lat Polski w UEWydarzenie realizowane wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Kielcach będzie doskonałą okazją do dyskusji na temat roli Polski w Unii Europejskiej, podsumowania dotychczasowej współpracy oraz celów i wyzwań stojących przed polską polityką zagraniczną.

Informacje nt. konkursu fotograficznego pod nazwą ,,Świętokrzyskie Dla Europy’’. Ideą wydarzenia jest wykorzystanie umiejętności sprawnego posługiwania się współczesnymi zdobyczami technologii przez młodych Polaków. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego i ma na celu zachęcić ich do pielęgnowania swoich lokalnych tradycji oraz promocji lokalnego dziedzictwa narodowego, tradycji i obyczajowości oraz ukazać założenia UE, które realizowane są na terenie województwa świętokrzyskiego. Konkurs został podzielony na trzy kategorie. Pierwsza z nich skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, druga do uczniów ponadpodstawowych oraz trzecia tzw. „otwarta”, w której udział będą mogli wziąć wszyscy chętni mieszkańcy województwa świętokrzyskiego.

Konkurs jest jednoetapowy i otwarty dla wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach:

– I kategoria: Uczniowie szkół podstawowych,

– II kategoria: Uczniowie szkół ponadpodstawowy,

– III kategoria (OPEN): Mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, którzy ukończyli 18. rok życia.

Wyboru najlepszych zdjęć i opisów dokonają internauci poprzez głosowanie online w mediach społecznościowych. Kluczowym w konkursie będzie zaangażowanie twórców w promocję swojego dzieła. Każde udostępnienie oraz „lajk” przybliży autora do zwycięstwa w konkursie.

Wszystkie zgłoszenia w konkursie będą przyjmowane poprzez elektroniczny formularz, który będzie można wypełnić za pośrednictwem specjalnie przygotowanego interaktywnego serwisu informacyjnego:

https://swietokrzyskiedlaeuropy.pl/#formContact

 

Comments are closed.