Podpisano list intencyjny w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej w Gminie Osiek.

We wtorek 30. lipca w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Osiek podpisano list intencyjny dotyczący budowy elektrowni fotowoltaicznej na terenie Gminy Osiek.

List intencyjny podpisali: Rafał Łysiak – Burmistrz Miasta i Gminy Osiek, Lech Żak – Prezes Zarządu Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna, Hanna Rzepka – Skarbnik Miasta i Gminy Osiek, Marek Ryński – Wiceprezes ds. Technicznych Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna.

Elektrownia fotowoltaiczna ma powstać na terenie gminy Osiek – byłe składowisko odpadów Grabowiec. Zostanie wybudowana przez spółkę Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna. Działka, na której powstanie elektrownia fotowoltaiczna należy do gminy, ma powierzchnię ponad 4 hektarów. Budowa elektrowni przyniesie korzyści obu Stronom.

W wyniku dotychczas prowadzonych rozmów Strony zdefiniowały następujące możliwości współpracy:

– budowa instalacji PV o łącznej mocy 5 MW,

– pozyskiwanie i zagospodarowanie gazu wysypiskowego.

Dla gminy będzie to dodatkowy element prorozwojowy, ponieważ do budżetu wpływać będą pieniądze z tytułu podatku od Enea Połaniec.

Sygnatariusze listu intencyjnego chcą by ponad 4-hektarowy obszar został zrewitalizowany i zagospodarowany zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami obu Stron. Podpisując list intencyjny Strony zadeklarowały wolę zaangażowania się w opracowanie założeń realizacji przedsięwzięcia i ustalenia optymalnej formy współpracy.

Comments are closed.