TERMINY SZKOLEŃ KOMUTEROWYCH „ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY OSIEK”

Zapraszamy do zapoznania się z terminami bezpłatnych szkoleń komputerowych, na które można się zapisywać się osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku (pokój 210) oraz telefonicznie pod numerem telefonu (15) 867 12 03 wew.122

Moduł 1 – „Rodzic w internecie”

(10. 01. 2020, 17.01.2020, 24.01.2020 – Piątki godz. 15.00-19.30)

 

Moduł 2 – „Mój biznes w sieci”

(11.01.2020, 18.01.2020, 25.01.2020 – soboty godz. 9.00-13.30)

 

Moduł 3 – „Moje finanse i transakcje w sieci”

(11.01.2020, 18.01.2020, 25.01.2020 – soboty godz.14.00-18.30)

 

Moduł 4 – „Działam w sieciach społecznościowych”

(31.01.2020, 07.02.2020, 14.02.2020 – piątki 15.00-19.30)

 

Moduł 5 – „Tworzę własną stronę internetową (blog)”

(01.02.2020, 08.02.2020, 15.02.2020 – soboty godz. 9.00-13.30)

 

Moduł 6 – „ Rolnik w sieci”

(01.02.2020, 08.02.2020, 15.02.202 – soboty godz. 14.00-18.30)

 

Moduł 7 – „Kultura w sieci”

(21.02.2020, 28.02.2020, 06.03.2020 – piątki godz. 15.00-19.30)

 

Moduł 1 – „Rodzic w internecie”

(22.02.2020, 29.02.2020, 07.03.2020 – soboty godz. 9.00-13.30)

 

Moduł 2 – „Mój biznes w sieci”

(22.02.2020, 29.02.2020, 07.03.2020 – soboty godz 14.00 – 18.30)

 

Moduł 3 – „Moje finanse i transakcje w sieci”

(13.03.2020, 20.03.2020, 27.03.2020 – piątki godz.15.00-19.30)

 

Moduł 4 – „Działam w sieciach społecznościowych”

(14.03.2020, 21.03.2020, 28.03.2020 – soboty godz. 9.00-13.30)

 

Moduł 5 – „Tworzę własną stronę internetową (blog)”

(14.03.2020, 21.03.2020, 28.03.2020 – soboty godz. 14.00-18.30)

 

Moduł 6 – „Rolnik w sieci”

(17.04.2020, 24.04.2020, 08.05.2020 – piątki godz. 15.00-19.30)

 

Moduł 7 – „Kultura w sieci”

(18.04.2020, 25.04.2020, 09.05.2020 – soboty godz. 9.00-13.30)

 

W miesiącu maju zaplanowano szkolenie z jeszcze jednego modułu w zależności od zainteresowania mieszkańców gminy Osiek.

 

Każdy uczestnik weźmie udział w 12 godz. zegarowych szkolenia wg. wybranego modułu.

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają dostęp do komputerów i materiały promocyjne – pendrive, teczkę, długopis, notes.

W ciągu każdego szkolenia przewidziany jest poczęstunek dla uczestników (kawa, herbata, ciastko).

Gmina Osiek otrzymała grant w wysokości 83 980,00 zł w ramach projektu „Dostępny wirtu@lny świat – szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1.: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych na realizację projektu grantowego pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Osiek”.

Obraz

 

Comments are closed.