Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 1000-lecia istnienia Osieka

W dniu 11. listopada 2020 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 1000-lecia istnienia Osieka.

Ceremonię odsłonięcia pamiątkowej tablicy poprzedziła okolicznościowa msza święta celebrowana przez Proboszcza Parafii Osiek, ks. kan. Pawła Bieleckiego, w której udział wzięli Burmistrz Miasta i Gminy Osiek wraz z przedstawicielami Rady Miejskiej.

Tablica pamiątkowa została ulokowana na Rynku w Osieku, napis na niej głosi:

1000 LAT OSIEKA

Roku Pańskiego 1020

Bolesław Chrobry

Nadał Osadę Osiek

Zakonowi Benedyktynów

ze Świętego Krzyża

Osiek, A.D. 2020

Mieszkańcy, Rada Miejska i Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

Glos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Osiek, Rafał Łysiak, który przedstawił historię Osieka oraz powiedział o jakże ważnym obowiązku pielęgnowania historii lokalnej.

Następnie nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej poprzez symboliczne przecięcie wstęgi, której dokonali Proboszcz Parafii Osiek, ks. kn. Paweł Bielecki, Przewodniczący Rady Miejskiej w Osieku, Pan Arkadiusz Matusak, oraz Burmistrz Miasta i Gminy Osiek, Pan Rafał Łysiak.

Burmistrz Miasta i Gminy Osieka przed tablicą zapalił znicz, a następnie odśpiewano Hymn Polski.

Z uwagi na panującą w Polsce pandemię i obowiązujące zasady dotyczące organizacji zgromadzeń uroczystość odbyła się w bardzo kameralnym gronie.

Comments are closed.