Uroczystości w Niekrasowie upamiętniające poległych walczących o odzyskanie niepodległości

W niedzielę, 18. sierpnia 2019 roku w Niekrasowie odbyła się uroczystość upamiętniająca poległych mieszkańców z terenu gminy Osiek walczących o odzyskanie i utrzymanie niepodległości w latach 1918-1920.
Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w Kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Niekrasowie, która była celebrowana przez księdza prof. Sławomira Chrosta.
Po mszy świętej uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik upamiętniający poległych mieszkańców z terenu gminy Osiek, gdzie odbyła się dalsza część obchodów.
Przemówienia wygłosili: ksiądz kanonik Stanisław Bastrzyk, który odniósł się do tych trudnych, historycznych dni i do bohaterstwa mieszkańców gminy Osiek, którzy oddali życie za ojczyznę.
Następnie głos zabrała Pani Marianna Labarzewska z Zarządu Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Osieku, która podziękowała Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek, Panu Rafałowi Łysiakowi za przygotowanie uroczystości, księżom Sławomirowi Chrostowi i Stanisławowi Bastrzykowi za celebrację obchodów, a także skierowała podziękowania za wystawienie pocztów sztandarowych: Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku, Pani Małgorzacie Kunowskiej za wystawienie pocztu sztandarowego ZKRPiBWP, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Heleny i Józefa Świątyńskich, Pani Ewie Buda, za wystawienie pocztu sztandarowego PSP w Ossali oraz OSP Niekrasów za wystawienie pocztu sztandarowego OSP Niekrasów.
Głos zabrał również Burmistrz Miasta i Gminy Osiek, Pan Rafał Łysiak, który podziękował za uczestnictwo w tak podniosłej uroczystości kombatantom, księżom, dyrektorom szkół, dyrektor banku oraz wszystkim mieszkańcom gminy, którzy tego dnia uczcili pamięć poległych.
Zakończeniem uroczystości było złożenie kwiatów i wieńców przez: Zarząd Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Osieku, Burmistrza Miasta i Gminy Osiek wraz z delegacją, Dyrektor Banku Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju – oddział Osiek, Stowarzyszenie Jędrusie oraz Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali.

 

Comments are closed.