W Bukowej powstanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych

Gminie Osiek udało się uzyskać środki z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 1 905 917,00 zł na inwestycję, w wyniku której powstanie Centrum opiekuńczo-mieszkalne. Środki własne gminy to 337 010,68 zł. Inwestycja realizowana jest w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Centrum zlokalizowane będzie w istniejącym budynku po byłej Szkole Podstawowej w Bukowej.

W wyniku inwestycji powstanie Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Bukowej o powierzchni całkowitej 584,96m² . W Centrum znajdzie się 9 lokali mieszkalnych  wraz z łazienkami dla niepełnosprawnych, sala rehabilitacji, sala zabiegowa, pomieszczenia socjalne z zapleczem oraz salon dla mieszkańców centrum. Powierzchnia użytkowa wynosić będzie 409,63 m².

Wszystkie pomieszczenia zlokalizowane będą na parterze budynku wraz z wejściem głównym przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zostanie zapewniona pomoc 9 dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w ramach pobytu całodobowego.

Termin realizacji zadania zaplanowano na grudzień 2022 roku.

W środę 9. grudnia, w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, i Burmistrz Miasta i Gminy Osiek Rafał Łysiak.

Starania wielu osób, a zwłaszcza władz samorządowych doprowadziły do szczęśliwego finału, czyli otrzymania środków na utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego. (…) Centrum w Bukowej to miejsca dla 9 osób niepełnosprawnych w ramach pobytu całodobowego. To jest bardzo dobre rozwiązanie jako pewna namiastka samodzielnego życia – zaznaczył wojewoda. Dodał również, że „W ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” o dofinansowanie starało się 11 podmiotów z naszego województwa. Jak dotąd, został wyłoniony jeden”.

centrum

Comments are closed.